Gia sư Lớp 12 Toán Huyện Trường Sa Khánh Hòa

Mã lớp: 37988

Lớp dạy: Lớp 12

Môn dạy: Toán

Địa chỉ: Huyện Trường Sa, Khánh Hòa

Mức lương: 1,600,000đ

Số buổi: 2 buổi/tuần

Thời gian dạy: Dạy 120 phút/buổi, T2, 3 chọn từ 14h - 20h

Yêu cầu: Cử Nhân


Đăng ký làm gia sư
Gia sư nên điền đầy đủ thông tin để cơ hội nhận lớp được tốt hơn !

Cám ơn bạn đã gửi thông tin!

Có thể bạn quan tâm


Mã lớp:36528
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36008
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36018
Lớp dạy: Lớp 5, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên
Mã lớp:36028
Lớp dạy: Lớp 11, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36038
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Mức lương:1,800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên đứng lớp
Mã lớp:36048
Lớp dạy: --, Môn dạy: --
Địa chỉ: Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa
Mức lương:4,800,000 đồng/tháng
Số buổi:6 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36058
Lớp dạy: --, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa
Mức lương:600,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử Nhân giọng miền Nam
Mã lớp:36068
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Sinh
Địa chỉ: Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên Ưu tiên Nữ
Mã lớp:36078
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên Đứng lớp.
Mã lớp:36080
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên Đứng lớp
Mã lớp:36081
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36082
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36083
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36084
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36085
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa
Mức lương:400,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36086
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Trường Sa - Khánh Hòa
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên Nghiêm khắc
Mã lớp:36087
Lớp dạy: --, Môn dạy: --
Địa chỉ: Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
Mức lương:4,000,000 đồng/tháng
Số buổi:5 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36088
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36089
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên Chuyên Anh
Mã lớp:36098
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên đứng lớp